CZ RU DE
Advokátní a známková kancelář
Josef Ťoukálek
Slide1Slide2Slide3Slide4

Ceník ochranných známek


Poptávkový formulář ochranných známek zde.


Cena za podání přihlášky ochranné známky platné na území České republiky sestává z těchto položek:

- 5.000,- Kč (správní poplatek pro přihlášku podanou pro 1 - 3 třídy tzv. Niceského třídění výrobků/služeb); za každou další třídu je správní poplatek vyšší o 500,- Kč


- od 6.000,- Kč odměna kanceláře

Pokud podnikáte v EU, můžete využít institutu ochranné známky Společenství platné na celém území Evropské unie.


Cena za podání přihlášky ochranné známky Společenství sestává z těchto položek:

- EUR 850 (základní správní poplatek pro přihlášku výrobků/služeb); za každou další třídu je správní poplatek vyšší o 50 EUR a následně +150 EUR


- od 20.000,- Kč odměna kanceláře

- v případě, že jsou proti přihlášce ze strany oprávněného subjektu podány námitky, bývá zpracování kvalifikovaného vyjádření k těmto námitkám účtováno hodinovou sazbou (3.500,- Kč / hod.), přičemž standardní objem práce je cca 7 hod.


V neposlední řadě je zde další možnost mezinárodní ochranné známky a jejím prostřednictvím požadovat ochranu ve zvolených zemích.


Náklady na registraci mezinárodní ochranné známky závisí na zvolených zemích tzv. Madridské dohody. Pro více informací nás prosím kontaktujte. 


Rešerše do 3 pracovních dnů

od   5.000,- Kč u národní ochranné známky
od 10.000,- Kč u ochranné známky Společenství (slovní nebo slovní grafická známka)
od 10.000,- Kč u ochranné známky Společenství (kombinovaná nebo obrazová známka)
od 10.000,- Kč u mezinárodního zápisu ochranné známky (slovní nebo slovní grafická známka)
od 10.000,- Kč u mezinárodního zápisu ochranné známky (kombinovaná nebo obrazová známka)


Standardně vždy doporučujeme provedení rešerše před podáním přihlášky, za účelem zjištění starších, potenciálně zaměnitelných známek, které by mohly být důvodem pro zamítnutí přihlášky.

Další služby

6.000,-Kč za obnovení platnosti národní ochranné známky + správní poplatek dle aktuální sazby

10.000,- Kč za sepsání licenční smlouvy na pronájem ochranné známky, (patentu, průmyslového vzoru) mezi podnikateli, včetně její registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

15.000,- Kč za převod zástavního práva k ochranné známce, včetně sepsání zástavní smlouvy + správní poplatek

30.000,- Kč za správní žalobu proti Úřadu průmyslového vlastnictví s návrhem na soudní zrušení správního rozhodnutí Úřadu (např. o zamítnutí přihlášky ochranné známky nebo námitky proti cizí známce) včetně převzetí zastoupení přihlašovatele ochranné známky (nebo jiného účastníka) v řízení před Městským soudem v Praze - úplné vyřízení věci, až do pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze + soudní poplatek.

35.000,- Kč za kasační stížnost proti Městskému soudu v Praze s návrhem na zrušení soudního rozhodnutí včetně převzetí zastoupení přihlašovatele ochranné známky (nebo jiného účastníka) v řízení před Nejvyšším správním soudem v Brně - úplné vyřízení věci, až do pravomocného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu + soudní poplatek.
Kontakt
JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, Ph.D., dr.h.c.,LL.M., DBA, advokát
Hradská 1660, 396 01 Humpolec

tel.: +420 776 668 666
e-mail: advokat@toukalek.cztoukalek@advokat-nonstop.cz
DS: h4tpf65

JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, Ph.D., dr.h.c, LL.M., DBA, advokát na Firmy.cz